Zone-FM

Đừng nghĩ rằng bạn đang cô đơn bởi vì có ai đó đang sẵn sàng giơ tay cho bạn nắm. Hãy cùng chia sẻ để vơi đi nỗi buồn và tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong cuộc sống này bạn nhé!dulieuava :
27|22|161|6|54|47|23|5|4
:
Nam
:
Status Status :
Bảo Trì Web ! ADMIN
:
Birthday :
03/12/1997
:
Tổng số bài gửi :
142
:
Points :
2147483647
:
Reputation :
18
:
Trạng thái :
:
avatar


[Root]Quản Trị
†PïñøçÇhÏö†
†PïñøçÇhÏö†
  • ...:!:.•†Tôi yêu 24hTeen­†•.:!:...
dulieuava : 27|22|161|6|54|47|23|5|4
Nam
Status Status : Bảo Trì Web ! ADMIN
Birthday : 03/12/1997
Tổng số bài gửi : 142
Points : 2147483647
Reputation : 18
Trạng thái :

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <script src="http://codeforumotion.googlecode.com/files/jquery.js"text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://codeforumotion.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>
<title>Code DownloadFull</title>
<script>

function clickIE4(){
if (event.button==2){
alert(message);
return false;
}
}
 
function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
alert(message);
return false;
}
}
}
 
if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
}
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=clickIE4;
}
 
document.oncontextmenu=new Function("return false")
</script>


<script>checkCtrl=false
$('*').keydown(function(e){
if(e.keyCode=='17'){
checkCtrl=true
}
}).keyup(function(ev){
if(ev.keyCode=='17'){
checkCtrl=false
}
}).keydown(function(event){
if(checkCtrl){
if(event.keyCode=='85')
{
return false;
}
}
})  </script>
</head>
<style>
body{
background-color: #e8fae2;
margin:0px auto;
}
a:link{
text-decoration:none;
color:#000;
}
a:hover{color:red}
#page_body{
width:1000px;
margin:0px auto;
margin-bottom:10px;
}
#banner img{
height:150px;
width:1000px;
background-repeat:no-repeat;
}
#nabar{
height: 32px;
background: #063 url(http://i71.servimg.com/u/f71/17/59/85/75/menu_b10.png) no-repeat;
}
#nabar ul{
   margin: 0;
   padding: 0;
}
#nabar li a
{
padding: 9px 0 0 0;
display: block;
color: #000;
font-size: 13px;
font-weight: bold;
}
#nabar li{
background: url(http://i71.servimg.com/u/f71/17/59/85/75/menu_b10.png) repeat;
margin-left: 1px;
display: inline;
list-style: none;
text-align: center;
float: left;
width: 99px;
height: 32px;
}
#nabar a:hover {
   color: #FFF;
   height: 26px;
}
#menu2{
margin-top: 0px;
border-top: 1px solid #228B22;
padding-left: 5px;
padding-top: 4px;
padding-bottom: 4px;
background: #9ACD32;
}
#menu2 span{
float: right;
padding-right: 5px;
font-weight: bold;
}
#menu2 li{
list-style: none;
display: inline;

}
#menu2 li a:hover{
color: black;
font-weight: bold;
}
#menu_left{
float:left;
width:200px;
}
.border{
   padding: 0;
   margin: 10px 0 10px 0;
   width:200px;
   overflow:hidden;
   background:#FFFFFF;
}
.tcat{
   background:url(http://i71.servimg.com/u/f71/17/59/85/75/panel_10.png) no-repeat;
   text-align: left;
   color: #FFF;
   font-size: 14px;
   font-weight: bold;
   cursor: pointer;
   letter-spacing: 1.5pt;
   padding: 5px 0 0 10px;
   margin: 0px;
   height: 25px;
}
.noidung ul
{
   margin:0px 0px;
   padding:5px;
}
.noidung ul li{
border: 1px dotted #AFEEEE;
list-style: none;
padding-left: 10px;
padding-top: 3px;
padding-bottom: 3px;
margin-bottom: 5px;
}
.noidung ul li:hover{
background-color:#CCCC99;
}
#menu_right{
float:right;
text-align:left;
width:200px;
}

.noidung img{
width:190px;
text-align:center;
padding:10px 5px;
}

#menu_center{
margin:10px 10px;
padding:5px;
width:570px;
height:820px;
background-color:#fff;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
}
#thongbao{
text-align:left;
padding-left:10px;
border:1px solid green;background:#FFFFCC;margin-top:5px;
}
#footer{
height:200px;
width:1000px;
}
.thead{
margin-top:10px;
height:30px;
background:url(http://giaotrinhcntt.com/plugin/home/home_images/bg_h3.jpg) no-repeat;
}
.thead a{
color:#fff;
font-weight:bold;
font-size:20px;
padding:5px;
}
#menu_center li{
padding:2px 0px;
border-bottom:1px dotted #ccc;
list-style:none;
}
#baivietmoi li:before {
    content: "•  ";
}
#chuyenmuccode, #chuyenmucMusic, #chuyenmucBáo, #chuyenmucClip{
float:left;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
width:100%;
}
.Chuyenmuc
{
  width:100%;
    margin:10px 0px;
}
.Chuyenmucleft
{
float:left;
text-align:left;
  width:49%;
}
.Chuyenmucright
{
float:right;
text-align:left;
  width:49%;
}
.thumb-border img { background-color: #fff; border: 1px solid #a9a9a9; display: block; margin-right:5px; padding: 4px; position: relative; }
#online,#tinhhinh{width:180px;padding:5px 10px;}
</style>
<script type="text/javascript">
function chuyenmuc(n,idchuyenmuc)
{
        $(function () {
      $.ajax({url: "/feed/?f="+n,
      success: function (ta)
         {
                            for(var i=2;i<8;i++)
                            $('<li><a href="'+$(ta).find("link:eq("+i+")").text()+'"> '+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></li>').appendTo(idchuyenmuc);

         }
      })
   })
}
</script>
<script>
      $(function () {
    $.ajax({url: "/forum",
   success: function (tv) {
for(var i=0;i<10;i++)
{
    $('<li><a href="'+$(tv).find("font.toppost:eq("+i+") a").attr('href')+'">'+$(tv).find("font.toppost:eq("+i+")").text()+'</a></li>').appendTo('#thanhvientichcuc');
}}})})
</script>
<script>
$(function () {
var link="http://24hteen.123.st/forum";
$('#online').load(link+' #aidangonline').text();
$('#tinhhinh').load(link'+' #tinhhinhdiendan').text();
})
</script>
<body>
 <script>chuyenmuc(" ","#baivietmoi");chuyenmuc("19","#chuyenmuccode");</script>
<script>chuyenmuc("58","#chuyenmucRáp");</script>
<script>chuyenmuc("8","#chuyenmucẢnh Đẹp");</script>
<script>chuyenmuc("26","#chuyenmucPhim");</script>
<div id="page_body">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
   <tr><!--banner-->
      <td colspan="3">
         <div id="banner">
            <img src="http://i81.servimg.com/u/f81/18/31/11/87/bn11.jpg" />
         </div>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td colspan="3">
         <div id="nabar">
            <ul>
             <li><a href="http://24hteen.123.st/">Trang chủ</a></li>
            <li><a href="http://24hteen.123.st/forum">Diễn Đàn</a></li>
            <li><a href="http://24hteen.123.st/memberlist">Thành Viên</a></li>
            <li><a href="http://24hteen.123.st/f15-forum">Game </a></li>
            <li><a href="http://24hteen.123.st/f51-forum">Tiện Ích</a></li>
            <li><a href="http://chinhsuaanh.com/">Photoshop</a></li>
            <li><a href="http://24hteen.123.st/h14-shopgunny">Shop Gunny</a></li>
            <li><a href="http://24hteen.123.st/f54-forum">Code</a></li>
            <li><a href="http://24hteen.123.st/f26-forum">Báo Teen</a></li>
            <li><a href="http://24hteen.123.st/f52-forum">Hình Ảnh</a></li>
            </ul>
         </div>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td colspan="3">
         <div id="menu2">
      <li><a href="http://chat.ola.vn/" title="Chát Ola ">Chát Ola</a></li> |    
      <li><a href="http://www.facebook.com/" title="FaceBook">FaceBook</a></li> |
      <li><a href="http://24hteen.123.st/f50-forum" title="Truyện">Truyện</a></li> |
      <li><a href="http://24hteen.123.st/f46-forum" title="Chém Gió">Chém Gió</a></li> |
      <li><a href="http://24hteen.123.st/f28-forum" title="Nhạc Việt Nam">Nhạc Nước Việt Nam</a></li> |
      <li><a href="http://24hteen.123.st/f33-forum" title="Nhạc Nước Ngoài">Nhạc Nước Ngoài</a></li> |
      <li><a href"http://24hteen.123.st/f51-forum" title="Phần Mềm Máy Tính">Phần Mềm Máy Tính</a></li> |
      <li><a href="https://www.google.com.vn/" title="SQL Sever">Google.Com</a></li>

   <span>Website: DownLoadFull</span>
   </div>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td valign="top">
         <div id="menu_left">
            <div class="border">
               <div class="tcat">Đăng kí thành viên</div>
               <div class="noidung">
               <a href="/register"><img src="http://i71.servimg.com/u/f71/17/59/85/75/dangki10.jpg" /></a>
               </div>
            </div>
<div class="border">
               <div class="tcat">Thống Kê</div>
               
  Thành Viên: <font color="red"><span class="FORUMCOUNTUSER"></span></font><br />
  Bài viết: <font color="red"><span class="FORUMCOUNTPOST"> </span></font><br />
  Chủ Đề: <font color="red"><span class="FORUMCOUNTOPIC"> </span></font><br/>
               </div>
            <div class="border">
               <div class="tcat">FORUMOTION</div>
                  <div class="noidung">
                     <ul>
                        <li><a href="http://www.youtube.com/?hl=vi">YouTube</a></li>
                        <li><a href="http://rappervn.net/music/">RapperVn</a></li>
                        <li><a href="http://phim47.com/">Phim Online</a></li>
                        <li><a href="http://24hteen.123.st/f52-forum">Ảnh Forum</a></li>
                        <li><a href="http://24hteen.123.st/f54-forum">Code Forum</a></li>
                        <li><a href="http://24hteen.123.st/f8-forum">Thông Báo</a></li>
                     </ul>
                  </div>
               </div>
<div class="border">
               <div class="tcat">Lập Trình Web</div>
                  <div class="noidung">
                     <ul>
                        <li><a href="/f8-forum">Trống</a></li>
                        <li><a href="/26-forum">Trống</a></li>
                        <li><a href="/4-forum">Trống</a></li>
                        <li><a href="/f57-forum">Trống</a></li>
                        <li><a href="/f47-forum">Trống</a></li>
                        <li><a href="/f56-forum">Trống</a></li>
                        <li><a href="/f42-forum">Trống</a></li>
                     </ul>
                  </div>
               </div>
         </div><!--menu left-->
      </td>
      <td valign="top">
                      <div id="menu_center">
             <div id="thongbao">
                 <b>Bài Viết Mới</b>
                 <div id="baivietmoi"></div>
                 </div>
                                <div class="Chuyenmuc">
                                      <div class="Chuyenmucleft">
                                              <div><div class="thead"><a href="/f19-forum">Phim Online</a></div>
<div class='thumb-border' style='float:left;'><img width="95" height="70" src="http://i81.servimg.com/u/f81/18/31/11/87/images12.jpg" /></div><span>Phim Ảnh Online , Do Mem Up Hoặc Admin</span></div>
<br /><br /><br />
<div style="border-bottom:1px dotted #ccc;"></div>
                                                <div id="chuyenmuccode"></div>
                                            <a href="http://24hteen.123.st/f38-forum" style="float:right;color:blue">
                                            »Xem tiếp...</a>
                                      </div>
                                      <div class="Chuyenmucright">
<div>
                                              <div class="thead"><a href="/f34-forum">Clip Nhạc</a></div>
<div class='thumb-border' style='float:left;'><img width="95" height="70"  src="http://i81.servimg.com/u/f81/18/31/11/87/youtub10.png" /></div><span>Chia sẻ Clip Music do thành viên Up </span>
</div>
<br /><br /><br />
<div style="border-bottom:1px dotted #ccc;"></div>
                                              <div id="chuyenmucskin"></div>
                                          <a  href="http://24hteen.123.st/f28-forum" style="float:right;color:blue" >»Xem tiếp...</a>
                                      </div>
                              </div>
              <div class="Chuyenmuc">
                                      <div class="Chuyenmucleft">
                                              <div><div class="thead"><a href="/f8-forum">Code Trang Chủ </a></div>
<div class='thumb-border' style='float:left;'><img width="95" height="70" src="http://i81.servimg.com/u/f81/18/31/11/87/images13.jpg" /></div><span>Giáo Trình Tài Liệu Về HTML , Trang Chủ , Code</span></div>
<br /><br /><br />
<div style="border-bottom:1px dotted #ccc;"></div>
                                                <div id="chuyenmuchtml"></div>
                                            <a href="http://24hteen.123.st/f51-forum" style="float:right;color:blue">
                                            »Xem tiếp...</a>
                                      </div>
                                      <div class="Chuyenmucright">
<div>
                                              <div class="thead"><a href="/f26-forum">Bóng Đá</a></div>
<div class='thumb-border' style='float:left;'><img width="95" height="70"  src="http://i81.servimg.com/u/f81/18/31/11/87/images14.jpg" /></div><span>Cập Nhật Thông Tin Bóng Đá 24/24</span>
</div>
<br /><br /><br /><br />
<div style="border-bottom:1px dotted #ccc;"></div>
                                              <div id="chuyenmuccss"></div>
                                          <a  href="http://24hteen.123.st/f53-forum" style="float:right;color:blue" >»Xem tiếp...</a>
                                      </div>
                              </div>
                          </div>
      </td>
      <td valign="top">
         <div id="menu_right">
<div class="border">
               <div class="tcat">Thành Viên Tích Cực</div>
<div class="noidung">
                <ul>
                                          <div id="thanhvientichcuc"></div>
                                        </ul>
</div>
            </div>
<div class="border">
               <div class="tcat">Ai Đang Online</div>
                                  <div id="online"></div>
            </div>
<div class="border">
               <div class="tcat">Tình Hình Diễn Đàn</div>
                                  <div id="tinhhinh"></div>
            </div>
<div class="http://24hteen.123.st/forum">
               <div class="tcat">Liên Kết Forum</div>
<div class="noidung">
<img src="http://3.bp.blogspot.com/-Su3NOqQSr-A/T6fzVW3TQfI/AAAAAAAAABc/YJyvOxtujS8/s1600/quang-cao.gif"/>
</div>
</div>

<div class="NoiDung">
<img src=""http://3.bp.blogspot.com/-Su3NOqQSr-A/T6fzVW3TQfI/AAAAAAAAABc/YJyvOxtujS8/s1600/quang-cao.gif"/>
</div>
</div>

         </div><!--menu right-->
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td colspan="3">
         <div id="footer">
            <table style="background:url(http://i71.servimg.com/u/f71/17/59/85/75/footer10.jpg) repeat;width:100%">
            <tr>
               <td width="20px">
                  <img style="padding:3px" src="http://i71.servimg.com/u/f71/17/59/85/75/rss_fo10.gif" />
               </td>
               <td style="padding:5px;width:550px">
                  <span style="padding-left:10px">Tìm kiếm</span>
                  <input type="text" size="20" />
               </td>
            </tr>
            <tr>
            <td>
            </td>
            <td>
            </td>
               <td>
               <br />
               <font size="2">Bản quyền ©️ Hữu Thịnh<br />
Website xem tốt trên trình duyệt Mozilla Firefox & Google Chrome<br />
Website được phát triển bởi Hữu Thịnh<br />
Vui lòng ghi rõ "Nguồn:24hteen.123.st" <br /> khi phát hành lại thông tin trên website này.<br /><a href="http://www.forumvi.com" target="_blank">forumvi.com</a></font>
<br />
<br />
<br />
               </td>
            </tr>
            </table>
         </div>
      </td>
   </tr>
   </table>
</div><!--page body-->
</body>
</html>
Mình Edit lại rồi các bạn mà thâ link mình vô nhé ^^
Code:Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Đang tải dữ liệu...
    Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com